O mně

Mgr. Veronika Brandejsová

Narozená 1975 v Praze. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně (1995 – 2000). Jsem vdaná a máme tři dcery.
Pracuji především s dětmi a s rodinami, mojí oblíbenou specializací jsou náhradní rodiny. Při práci ráda využívám interaktivní přístupy a techniky, protože věřím, že věci se mohou měnit skrze vztahy s druhými lidmi.

Praxe a zaměstnání:

 • Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno (r. 1994 – 1996)
 • Spolupráce s prof. PhDr. Zdeňkem Matějčkem, CSc. a doc. MUDr. Zdeňkem Dytrychem, CSc. na grantovém projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky s názvem „Ochrana duševního zdraví osob vystavených v dětství prokazatelnému psychosociálnímu riziku“. V rámci tohoto výzkumu vypracována diplomová práce, která je jeho dílčí studií. Diplomová práce má název „Percepce a hodnocení životní situace osob vyrůstajících v náhradní rodinné péči (r. 1999 – 2000)
 • TRIALOG, z.s., Brno (od r. 2000 dosud)
 • Pedagogicko psychologická poradna Brno, p.o. (r. 2001 – 2003)
 • SPIN, z.s. – asociace pro VTI v ČR, Praha (od r. 2000 dosud)
 • Středisko náhradní rodinné péče, spolek, Praha (r. 2003 – 2005)
 • Institut pedagogicko psychologického poradenství ČR, školní poradenské pracoviště na ZŠ U Santošky 1, Praha 5 (r. 2009 – 2011)
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí, oddělení koncepce náhradní rodinné péče (r. 2014 – 2020)

Specializované kurzy a výcviky:

 • 2000 - 2001 - Základní výcvik ve videotréninku interakcí, 250 hodin (SPIN – Sdružení pro videotrénink interakcí v ČR, Praha a SPIN Utrecht a RIAGG IJsseland, The Netherlands)
 • 2001 - 2002 - Výcvik supervizora ve videotréninku interakcí, 200 hodin (SPIN – Sdružení pro videotrénink interakcí v ČR, Praha a SPIN Utrecht a RIAGG IJsseland, The Netherlands)
 • 2002 - 2004 - Lektor pro vzdělávání ve videotréninku interakcí, 100 hodin (SPIN – Sdružení pro videotrénink interakcí v ČR, Praha a SPIN Utrecht a RIAGG IJsseland, The Netherlands)
 • 2007 - Seminář „Ohrožené dítě, s čím přichází a co potřebuje“ – Watch, Wait and Wonder (Návrat, o.z., Slovensko)
 • 2010 - Dotyková terapie pro děti a masáže dětí – (Neera T. Paine, CMT a Středisko náhradní rodinné péče, Praha)
 • 2012 - Attachment v sociálně-právní ochraně dětí (Návrat, o.z., Slovensko a Lumos, ČR)
 • 2017 - 2018 - Výcvikový program “Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči”, 216 hodin – Dyadická vývojová psychoterapie (DDP) I. a II. (za osobní účasti Daniela Hughese, Ph.D.); specifika DDP u dospívajících; diagnostika poruch attachmentu; úvod do Terapie hrou; Filiální terapie; úvod do Dotykové terapie; skupinová supervize (MPSV ČR, v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, Praha)
 • 2019 - Výcvik “Mediace a mediační techniky”, 72 hodin (Institut pro mediaci a pracovní vztahy, Praha)

... a další vícedenní odborné semináře a kurzy zaměřené na práci s dětmi a rodinami.

Lektorská činnost:

Lektorování seminářů a výcviků videotréninku interakcí (od r. 2002); přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči, tedy budoucích pěstounů a osvojitelů (od r. 2000); semináře o náhradní rodinné péči; výuka studentů Sociální práce na Karlově univerzitě v Praze a na soukromé Sociálně-psychologické škole v Praze (předmět Náhradní rodinná péče); semináře o specifických poruchách učení; semináře o stylech učení; edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti; školení pro agenturu Mahler; školení pro firmu Trans-Technik; semináře pro Arkádu – sociálně psychologické centrum, z.s. (Písek); lektorování seminářů Attachment v sociálně-právní ochraně dětí a další.

Supervize:

Od roku 2001 působím jako supervizor pro videotrénink interakcí. V individuální i skupinové supervizi vedu účastníky výcviku videotréninku interakcí, kteří v druhém roce výcviku již pracují se svými klienty, supervize tak zajišťuje kvalitu práce pro klienty a současně vzdělávání a zplnomocňování účastníků výcviku. Dále zajišťuji také supervize pro absolventy výcviku, kteří mají kvalifikaci videotrenéra a pracují již samostatně.