S čím mohu pomoci

Dětem a dospívajícím

 • oblast vývoje a výchovy dítěte
 • posílení vztahu s rodiči a sourozenci
 • konfliktní sourozenecké vztahy
 • nácvik vybraných relaxačních technik pro děti
 • zvládání náročných situací a změn v životě dítěte – např. nástup do školky, školy, narození sourozence, změna bydliště, rozvod rodičů, nový partner rodiče, střídavá péče, nemoc či úmrtí v rodině apod.

Dětem v osvojení nebo pěstounské péči

 • adaptace v nové rodině
 • průběh péče v nové rodině
 • budování a posílení vztahu s novými rodiči, případně sourozenci
 • zvládání změn v životě dítěte
 • zpracování minulosti dítěte

Rodinám biologickým

 • oblast vývoje a výchovy dítěte
 • posílení rodičovských kompetencí a rodičovské role, podpora rodičů
 • řešení vztahových problémů v rodině
 • podpora sourozeneckých vztahů
 • zvládání nových, zátěžových situací v rodině - např. nástup dítěte do školky, školy, narození sourozence, změna bydliště, rozvod rodičů, nový partner rodiče, střídavá péče, nemoc či úmrtí v rodině apod.
 • mediace pro rodiče
 • nácvik vybraných relaxačních technik pro rodiče

Rodinám náhradním

 • oblast vývoje a výchovy dítěte v náhradní rodinné péči
 • podpora ihned po přijetí dítěte (v tzv. adaptačním období) – při poznávání se, sžívání
 • pomoc při poznávání přijatého dítěte a porozumění jeho potřebám
 • podpora náhradních rodičů v jejich nové roli
 • zvládání nových a náročných situací v životě dítěte i celé rodiny
 • řešení vztahových problémů v rodině
 • porozumění a zvládání náročných projevů chování přijatých dětí
 • podpora vztahů mezi dětmi v rodině
 • zpracování minulosti dítěte
 • práce s traumatem dítěte
 • pomoc při poruchách attachmentu
 • mediace pro náhradní rodiče, případně další zainteresované osoby (sociální pracovníci, klíčoví pracovníci doprovázejících subjektů apod.)

Ceník služeb